left
 簡 介
 宗 旨
 目 標
 願 景
 第九屆委員介紹
 主任委員上任序言
 章 程
關鍵字查詢:
 出版年 出版月 會 訊 標 題 作 者
2018年 1月 學會公告暨2018年行事曆 秘書處 
2018年 1月 學會公告 秘書處 
2018年 1月 學會公告暨2018年行事曆 秘書處 
2018年 1月 勃起功能障礙:代謝症候群病人如何治療? 高銘鴻 
2018年 1月 運動改善代謝症候群患者之勃起功能障礙 柯智群 
2018年 1月 勃起功能障礙與肥胖 陳建華 
2018年 1月 勃起功能障礙和高血壓 陳柏誠 
2018年 1月 糖尿病與性功能障礙 陳建志 
2018年 1月 執編引言 王炯珵 
2017年 10月 學會公告 秘書處 

頁次1/43 [下一頁] ....[43]